Requisits

· Tenir 18 o més anys

· Disposar de Llicència federativa de la FEEC C o superior corresponent a l'any en curs, o llicència equivalent d'altres federacions o assegurança equivalent

· Gaudir d’una condició física acceptable; és molt recomanable tenir nocions de muntanyisme

· Les sessions estan classificades en continguts d'assistència obligatòria mínim del 80% i en continguts d'assistència obligatòria del 100%

· Haver signat i acceptat els fulls de descàrrec en cas d’accident

· Conèixer i acceptar el reglament del Curs, veure díptic informatiu

· Places limitades per garantir la seguretat i l'aprofitament, amb un mínim de 24 alumnes

· Possibilitat d’aconseguir el material i equipament que l’equip tècnic del curs indicarà, que és el mínim indispensable per seguir les pràctiques

· Acceptar les recomanacions de seguretat i de protecció del medi que es facin des de l’equip coordinador

· Disponibilitat de treballar en equip i esperit participatiu

· Ganes d’aprendre