FAQ

Preguntes més freqüents

  • Què és el Curs de Medicina i Socors de Muntanya CMSM?

  • A qui va adreçat el CMSM?

  • S'ha de tenir coneixements avançats previs?

  • Què em donen?

  • Es convalida alguna part del curs?

  • L'assistència és obligatòria a totes les sessions?

  • Què m'aporta el CMSM?